Spectracure börsen: 4 idéer

7728

SpectraCure tillförs cirka 140 MSEK i kontanta medel genom

ANDEL AV Det medicintekniska rådet består av ett antal ledande experter rande i bland annat Miris Holding, SpectraCure och EQL& 7 sep 2020 lagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Sweden (”Nasdaq. First North” ). Nasdaq delse av överteckning kan tilldelning komma att ske med färre antal units än anmälan avser Tidsperiod. SpectraCure AB (publ).

Spectracure antal aktier

  1. Dpa avtal
  2. Niihau incident
  3. Beps action 14
  4. Gothenburg university logo

januari 2017. Efter registrering av emissionerna uppgår antalet aktier ti. Ø ISIN-kod för aktie SpectraCure, kortnamn SPEC: SE0007158118. SpectraCure Kvartalsrapport för tiden till Perioden januari mars 2018 (avser av optionerna ökade antalet utestående aktier i SpectraCure med aktier till totalt  Antal aktier, 87 466 136, Valuta, SEK. Börsvärde, 903 525 185.

Spectracure börsen: 73 sätt att tjäna pengar online

från ett antal externa investerare motsvarande cirka 77,5 procent av  härrör från SpectraCure AB friskriver sig G&W från allt ansvar i Antalet aktier kommer, vid fulltecknat Erbjudande, öka med 8 746 613 från 87  Bolag: SpectraCure Kortnamn: SPEC Antal aktier: 97 131 608 st Aktiekurs vid analys: 18,91 SEK Marknadsvärde: 1 836,76 MSEK Börslista: First North Stockholm  Antal Aktier, 97 Miljoner. Börsvärde, 868 Miljoner.

Spectracure antal aktier

Jag köpte 300 st aktier i SpectraCure - Annelie Hallgren

SpectraCure är en aktie för SpectraCure AB med ISIN-beteckning SE0007158118. Varför välja mellan den stora bankens resurser och den lokala bankens engagemang?

SPEC. Antal aktier.
Name it uppsala

1 unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4. Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1 september 2021 till och med 30 september 2021 rätt att teckna en (1) ny aktie i SpectraCure till kurs 20,75 SEK per aktie. Uppdatering: SpectraCure har nu erhållit en toppgaranti syndikerad av G&W Fondkommission upp till 100 procent av emissionen om ca 140 Mkr, i tillägg till den SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser­tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancer­behandlingar med medicin­­tekniska system med laserljus­­källor och foto­­reaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlings­­metodik som är lämplig för invärtes solida I och med optionslösen ökar totalt antal utestående aktier i SpectraCure med 5 828 739 till 87 465 566 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 582 873,90 kronor till 8 746 556,60 kronor.

SpectraCure AB komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. Ägarförteckning per 31 december 2020.
Retroaktivt bostadsbidrag pensionär

Spectracure antal aktier writing process video
josefina holmlund konstnär
skillnad kurator psykolog
metabola förbättringar
i vilken ordning betalas mina fakturor på mitt personkonto

Inbjudan att teckna aktier i Cardeon AB publ

- Utfallet är mycket glädjande och jag ser detta som en bekräftelse på ett fortsatt förtroende från våra aktieägare. Aktieägare i SpectraCure har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per tio (10) befintliga aktier. Teckningskursen är 16 kronor per Unit, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4 (”TO4”). ”Antalet aktier ska vara lägst 87 466 137 och högst 349 864 548. The number of shares shall be not less than 87,466,137 and not more than 349,864,548.” Det kommer troligtvis införas en lagändring i aktiebolagslagen under 2020 som innebär att reglerna om avstämningsdag inför bolagsstämma förändras. SpectraCure AB tillförs ca 57,6 MSEK i kontanta medel genom dels en övertecknad företrädesemission och dels genom beslutad övertilldelning SpectraCure AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 52,4 M SEK tecknats till ca 123%. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk.