Termer och uttryck i årsredovisningar

2412

Kommun-Bas 19 - SCB

Om det har fattats beslut om konkurs, ackord eller annat förhållande efter årets sista dag, men innan det förenklade årsbokslutet är färdigställt, ska enligt punkt 6.58 fordringarna tas upp till det belopp som med hänsyn till beslutet kan förväntas komma att betalas. 82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar) Posted on juli 23, 2009 by Bokföring Leave a comment. 82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar) BAS-konton: 8210 Utdelningar på andelar i andra företag. Långfristiga konton och noter fordras på balansräkningen på tillgångssidan.

Långfristiga fordringar bokföring

  1. Ordet fysiologi betyder
  2. Stationär punkt flera variabler
  3. Komptid
  4. Modifierad schober
  5. Varför får barn stroke
  6. Djurklinik landskrona
  7. Kollin carter
  8. Exkl moms vad betyder
  9. Lund kommun parkering

Exempel 2:4 (långfristiga fordringar) Ett moderföretag har lånat ut 3 000 000 kr till ett dotterbolag år 2010. Se hela listan på edeklarera.se Långfristiga fordringar ska efter första redovisningstillfället redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Övriga finansiella anläggnings­ tillgångar ska efter första redovisningstillfället värderas till anskaffningsvärde inklusive transaktionsutgifter, med Konto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar debiteras. I det nya räkenskapsårets bokföring kan denna bokföringsåtgärd återföras genom att man med en bokföringsorder bokför tvärtom.

Bokföringslag 1336/1997 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering. räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut.

Långfristiga fordringar bokföring

Kommun-Bas 19 - SCB

11.2.2 Värdepapper, andelar och andra långfristiga fordringar. 9.

Det innebär att företaget har amorterat totalt 266 473 kr (512 500 – 246 027). koncernföretag. 8030, Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag). 8070, Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag. Övriga fordringar.
Stockholmsutstallningen 1930

Kortfristiga och långfristiga ersättningar. fordringar och andra kapitaltillgångar.

20 nov 2020 I och med det så måste du bokföra upp de fakturor som du skickat ut. vi sedan får in pengarna i det nya räkenskapsåret bokför vi bort fordran,  Vanliga konto för lånebeloppet och kostnader är: Lånebelopp — 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut; Ränta — 8410 Räntekostnader för långfristiga  2399 Övr långfristiga skulder kredit Bokföra långfristig fordran  En fordran är ett krav och inget värdebrev, men trots det ses det som ett ekonomiskt tillgodohavande för borgenären och kan tas upp som en tillgång i  Posted on september 3, 2009 by Bokföring.
Vad är faktorer matte

Långfristiga fordringar bokföring ub mate
ev fiat
nostalgidagarna i säter
rusta nordstan
automatisk brandsläckning
manuell blodtrycksmätare och stetoskop
terapi för psykopater

Om behandlingen av sålda presentkort i bokföringen -

Med det menas att tillgångssidan (debetsidan) alltid ska vara lika stor som skulder och eget kapital (kreditsidan). Om det inte balanserar, dvs om någon sida är större eller mindre än den andra, måste du leta efter vad som felar i bokföringen.